dutch rush aerobatics facebookdutch rush aerobatics instagramdutch rush aerobatics youtubedutch rush aerobatics linkedin

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Dutch Rush Productions gevestigd te 1744JB Sint Maarten op Surmerhuizerweg 47 (hierna: Dutch Rush Productions, www.dutchrush.nl) 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld gegevens via een bestelling die u bij ons plaatst of gegevens die u via een contactformulier achterlaat. Het waarborgen van de privacy van onze klanten is voor ons van groot belang. Wij streven er dan ook naar om persoonsgegevens van onze klanten met grote zorgvuldigheid te behandelen. Wij verwerken data volgens de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dutch Rush Productions is verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement benoemen wij welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

In dit overzicht ziet u de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u ons toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hieronder benoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval plaatsvinden zonder uw toestemming, echter alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dutch Rush Productions.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. In sommige gevallen kan verstrekking aan derden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo kunnen wij eenzelfde niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten deze situaties om verstrekken wij uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer wij daar uw toestemming voor hebben.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze dienstverlening of producten of diensten die wij relevant voor u achten. U zult in dit geval enkel geïnformeerd worden op het door u geregistreerde e-mailadres. Wilt u geen informatie over relevante producten of diensten in uw mail ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor verdere mails door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden tevens door ons gebruikt voor marktonderzoek en het optimaliseren van onze dienstverlening. In dat geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden of verkocht voor commerciële doeleinden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw smartphone, computer of tablet. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren. Dat houd in dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u te sturen.

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen? Stuur dit dan naar info@dutchrush.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is uitgevoerd, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de wijze van handelen van Dutch Rush Productions Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dutchrush.nl.


meer video's

Sluit je aan bij onze spectaculaire Facebook community!


meer over frank

NetJets Magazine

Het afgelopen jaar heeft Dutch Rush een nieuwe BOSE Aviation video clip gerealiseerd met een hoofdrol voor Frank als captain op de Netjets Global 6000 business jet en tevens als aerobatic piloot op de Sukhoi 26. Ten einde dit project succesvol te maken hebben we intensief moeten samenwerken met zowel Bose Aviation, Netjets en Bombardier. [...]
lees verder...

GA Buyer Magazine

GA Buyer Europe Magazine is Europa’s leidende General Aviation magazine. Het bevat de laatste updates van de markt met betrekking tot vliegtuig fabrikanten, toeleveringsbedrijven, en brengt kopers en verkopers samen.   In deze editie een exclusief interview met Frank van Houten over zijn passie voor aerobatics en hoe hij zijn Sukhoi 26M gebruikt in de Marketing [...]
lees verder...

Flyer Magazine

Het Flyer Magazine in de UK is een van de meest toonaangevende luchtvaart bladen. Om in de top te blijven zijn zij continue op zoek naar interessante items en vernieuwing. Een van de nieuwe rubrieken heet “I get paid to do this”. Hierin doen piloten hun verhaal en vertellen ze over hun passie voor de [...]
lees verder...

De Dutch Rush cockpit demonstrator

Heeft U zich wel eens afgevraagd hoe het is om in een single seat aerobatic vliegtuig te vliegen? Of hoe het is om in zo’n cockpit te navigeren en te oriënteren met een grote motor voor je neus. Of wilt U eens ervaren hoe het is om aerobatics te vliegen in een van de meest [...]
lees verder...

meer blogs

×